• بدون عنوان 1368
  • پاستل روی کاغذ
  • طراحی
  • 33.4 * 48.1 سانتی متر
  •  امضاشده و تاریخ‌خورده پایین راست
11 خرداد 1403
برآورد
$12,000 - $18,000
قیمت فروش
$23,940
59.6%
سایر آثار هنری بهمن محصص

آرتچارت | بدون عنوان از بهمن محصص
بدون عنوان
برآورد
£35,000
45,455 دلار آمریکا
-
£45,000
58,442 دلار آمریکا
قیمت فروش
£27,500
35,714 دلار آمریکا
31.25%
تاریخ حراج
کریستیز - 1 آبان 1398
آرتچارت | گل فروش من: گل فروشی در پیاسا نوونا از بهمن محصص
گل فروش من: گل فروشی در پیاسا نوونا
برآورد
£80,000
110,391 دلار آمریکا
-
£120,000
165,586 دلار آمریکا
قیمت فروش
£113,400
156,479 دلار آمریکا
13.4%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 138,783 دلار آمریکا
کمینه برآورد 70,171 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 95,314 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+64.178%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | شیخ پیر نشسته از محمود سعید
شیخ پیر نشسته
برآورد
£15,000
18,813 دلار آمریکا
-
£20,000
25,085 دلار آمریکا
قیمت فروش
£19,125
23,987 دلار آمریکا
9.286%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1401