حراج فیلیپس

مقایسه
حراج های گذشته

فروش روز هنر معاصر و قرن بیستم، نشست بعد از ظهر
نیویورک
26 اردیبهشت 1402
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها $114,300
وایرد: آکشن آنلاین آنلاین
30 فروردین 1402
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها £13,085
16,267 دلار آمریکا