میلون و اسوسیز

مقایسه
حراج های گذشته

هنر مدرن و معاصر
3 خرداد 1402
16 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
20 فروخته شده
در بازه برآوردها
5 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
33
فروخته نشده
مجموع فروش ها €402,400
432,688 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه بخش دوم آنلاین
29 آذر 1401
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
5
فروخته نشده
مجموع فروش ها €2,800
2,975 دلار آمریکا