حراج کریستیز

مقایسه
حراج های گذشته

پساجنگ تا اکنون
نیویورک
19 اسفند 1401
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $112,140
نخستین گشایش: پساجنگ و هنرهای معاصر آنلاین
18 اسفند 1401
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £17,140
14,378 دلار آمریکا