هوشنگ پزشک نیا

ایران | 1296 - 1351
26 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
پاستل، آبرنگ و جوهر روی کاغذ روی بوم
70 * 50
برآورد
5,000,000,000﷼
20,000 دلار آمریکا
-
7,000,000,000﷼
28,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
7,000,000,000﷼
28,000 دلار آمریکا
16.667%
تاریخ حراج
تهران - 24 دی 1400

آبرنگ روی مقوا چسبیده شده روی بوم
50 * 70
برآورد
1,500,000,000﷼
6,000 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
8,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,300,000,000﷼
13,200 دلار آمریکا
88.571%
تاریخ حراج
تهران - 24 دی 1400

رنگ روغن،‌ پاستل و گواش روی مقوا
49 * 69
برآورد
£12,000
16,559 دلار آمریکا
-
£18,000
24,838 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400

گواش و جوهر روی کاغذ
50 * 70
برآورد
€15,000
18,282 دلار آمریکا
-
€20,000
24,375 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400

گواش و آب مرکب روی مقوا
70 * 50
برآورد
700,000,000﷼
5,158 دلار آمریکا
-
500,000,000﷼
3,685 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,500,000,000﷼
11,054 دلار آمریکا
150%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398

پاستل روی کاغذ
56 * 88
برآورد
1,000,000,000﷼
7,605 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
11,407 دلار آمریکا
تاریخ حراج
تهران - 14 تیر 1398

جوهر و آبرنگ روی مقوا
50 * 70
برآورد
1,500,000,000﷼
11,407 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
15,209 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,500,000,000﷼
11,407 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 14 تیر 1398

جوهر و آبرنگ روی مقوا
50 * 70
برآورد
800,000,000﷼
9,412 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
14,118 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,200,000,000﷼
14,118 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 8 تیر 1397

جوهر و آبرنگ روی مقوا
75 * 45
برآورد
600,000,000﷼
15,839 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
21,119 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,300,000,000﷼
34,319 دلار آمریکا
85.714%
تاریخ حراج
تهران - 16 تیر 1396

رنگ روغن روی بوم روی پنل
44 * 51
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 آذر 1395