برآورد
£12,000
16,559 دلار آمریکا
- £18,000
24,838 دلار آمریکا
فروخته نشده
آثار هنری مشابه

آرت چارت | عشاق 2 از علی قهرمانی
عشاق 2
برآورد
£800
1,098 دلار آمریکا
-
£1,000
1,372 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,275
1,749 دلار آمریکا
41.667%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرت چارت | عشاق 1 از علی قهرمانی
عشاق 1
برآورد
£800
1,098 دلار آمریکا
-
£1,000
1,372 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,020
1,399 دلار آمریکا
13.333%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرت چارت | چشم‌انداز قرمز از مازن الرفاعي
چشم‌انداز قرمز
برآورد
€2,000
2,312 دلار آمریکا
-
€3,000
3,468 دلار آمریکا
قیمت فروش
€2,600
3,006 دلار آمریکا
4%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
سایر آثار هنری هوشنگ پزشک نیا

آرت چارت | تاجر فرش در حال سفر از بورغان از هوشنگ پزشک نیا
تاجر فرش در حال سفر از بورغان
برآورد
€15,000
18,282 دلار آمریکا
-
€20,000
24,375 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400
آرت چارت | شیخ ابوسعید ابوالخیر از هوشنگ پزشک نیا
شیخ ابوسعید ابوالخیر
برآورد
700,000,000﷼
5,158 دلار آمریکا
-
500,000,000﷼
3,685 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,500,000,000﷼
11,054 دلار آمریکا
150%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 30,089 دلار آمریکا
کمینه برآورد 17,253 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 23,580 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+61.863%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022