برآورد
£12,000
16,559 دلار آمریکا
- £18,000
24,838 دلار آمریکا
فروخته نشده
آثار هنری مشابه

آرت چارت | چشم‌انداز قرمز از مازن الرفاعي
چشم‌انداز قرمز
برآورد
€2,000
2,312 دلار آمریکا
-
€3,000
3,468 دلار آمریکا
قیمت فروش
€2,600
3,006 دلار آمریکا
4%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرت چارت | بدون عنوان از جميل ملاعب
بدون عنوان
برآورد
€6,000
6,936 دلار آمریکا
-
€7,000
8,092 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرت چارت | عشاق از علی قهرمانی
عشاق
برآورد
£600
845 دلار آمریکا
-
£800
1,127 دلار آمریکا
قیمت فروش
£637
897 دلار آمریکا
9%
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
سایر آثار هنری هوشنگ پزشک نیا

آرت چارت | تاجر فرش در حال سفر از بورغان از هوشنگ پزشک نیا
تاجر فرش در حال سفر از بورغان
برآورد
€15,000
18,282 دلار آمریکا
-
€20,000
24,375 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400
آرت چارت | شیخ ابوسعید ابوالخیر از هوشنگ پزشک نیا
شیخ ابوسعید ابوالخیر
برآورد
700,000,000﷼
5,158 دلار آمریکا
-
500,000,000﷼
3,685 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,500,000,000﷼
11,054 دلار آمریکا
150%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرت چارت | بدون عنوان از هوشنگ پزشک نیا
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
16.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 13 آبان 1390
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 30,089 دلار آمریکا
کمینه برآورد 17,253 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 23,580 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+61.863%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022