• آنجلیکا - نسل اول 1384
  • رنگ روغن روی کاغذ، جوهر
  • نقاشی
  • 71 * 56 سانتی متر
برآورد
$1,500 - $2,500
قیمت فروش
$125
93.75%
سایر آثار هنری لاله خرمیان

آرت چارت | لندفال - نسل اول از لاله خرمیان
لندفال - نسل اول
برآورد
$1,500
-
$2,500
قیمت فروش
$282
85.9%
تاریخ حراج
حراج رایت - 21 مهر 1401
آرت چارت | اولین نسل بهشت از لاله خرمیان
اولین نسل بهشت
برآورد
£5,000
6,579 دلار آمریکا
-
£7,000
9,211 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,890
2,487 دلار آمریکا
68.5%
تاریخ حراج
ساتبیز - 29 مهر 1399
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 965 دلار آمریکا
کمینه برآورد 3,193 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 4,737 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-82.717%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرت چارت | بدون عنوان 2 از علیرضا دایانی
بدون عنوان 2
برآورد
£800
1,078 دلار آمریکا
-
£1,200
1,617 دلار آمریکا
قیمت فروش
£63
84 دلار آمریکا
93.75%
تاریخ حراج
بونامز - 29 آبان 1397