• مادر و فرزند 1332
  • آبنوس ماکاسار و سیم فلزی روی دو پیکره، آبنوس ماکارسار و سیم فلزی در دو پیکره
  • مجسمه
برآورد
£60,000
83,869 دلار آمریکا
- £100,000
139,782 دلار آمریکا
قیمت فروش
£444,000
620,632 دلار آمریکا
455%
آثار هنری مشابه

آرت چارت | شاعر و قفس از پرویز تناولی
شاعر و قفس
برآورد
20,000,000,000﷼
527,983 دلار آمریکا
-
30,000,000,000﷼
791,975 دلار آمریکا
قیمت فروش
25,000,000,000﷼
659,979 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
تهران - 16 تیر 1396
آرت چارت | فرش پرنده از فرهاد مشیری
فرش پرنده
برآورد
 
قیمت فروش
80.833%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 اردیبهشت 1389
آرت چارت | شاعر و پرنده از پرویز تناولی
شاعر و پرنده
برآورد
 
قیمت فروش
380%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 13 اسفند 1386
سایر آثار هنری جواد سليم

آرت چارت | تمبر یادبود جمهوری عراق از جواد سليم
تمبر یادبود جمهوری عراق
برآورد
£400
559 دلار آمریکا
-
£600
839 دلار آمریکا
قیمت فروش
£828
1,157 دلار آمریکا
65.6%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400
آرت چارت | طرح آماده سازی برای بنای یادبود آزادی ، بغداد از جواد سليم
طرح آماده سازی برای بنای یادبود آزادی ، بغداد
برآورد
£15,000
20,967 دلار آمریکا
-
£25,000
34,945 دلار آمریکا
قیمت فروش
£81,500
113,922 دلار آمریکا
307.5%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400
آرت چارت | فروشندگان خامه از جواد سليم
فروشندگان خامه
برآورد
£15,000
20,675 دلار آمریکا
-
£20,000
27,567 دلار آمریکا
قیمت فروش
£40,250
55,479 دلار آمریکا
130%
تاریخ حراج
بونامز - 26 آبان 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 261,580 دلار آمریکا
کمینه برآورد 65,832 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 116,970 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+149.266%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها